Ympäristö > Suomi on puumaa

Euroopan onnellisimmat metsät ovat Suomessa

Eurooppalaisessa vertailussa on selvinnyt, että Suomen metsät voivat hyvin, mitattiin sitä millä kriteerillä hyvänsä. Suomalaismetsien kunto on Euroopan mittakaavassa tärkeä asia. Metsää meillä on nimittäin paljon. Suomen maapinta-alasta metsää on jopa 76 %. Se on eniten Euroopassa.

Suomessa hakkuut ovat selvästi pienemmät kuin puuston kasvu. Metsien suojelussa Suomi on ylivoimainen Euroopan mittakaavassa. Tiukasti suojeltujen metsien määrä ja osuus Suomessa on niin suuri, että voi hyvin sanoa valtaosan Länsi-Euroopan suojelluista metsistä olevan Suomessa.

Suomi on puumaa. Metsät kasvavat vuosittain puuta yli 100 miljoonaa kuutiometriä, josta käytämme kuitenkin vain noin puolet. Kestävästi voitaisiin käyttää yli 72 miljoonaa kuutiometriä. Ekologisesti tarkastellen puunkäyttöä voitaisiin lisätä huomattavasti. Puu on merkittävin luonnonvaramme ja lisäksi se on uusiutuvaa.

www.puuinfo.fi

ISOJOEN SAHA OY

Teollisuustie 8
64900 Isojoki
PUH. (06) 220 4400

Yhteystiedot